2019/05/26 | یکشنبه - ۱۳۹۸/۰۳/۰۵

Shia Press Agency

عزاداری برادران اهل سنت بوشهری

میلاد رفعت؛ روستاهای ساحلی و حومه بندر کنگان ، در شرق استان بوشهر ، اکثریت عرب و اهل سنت هستند. در دهه اول محرم ، برادران اهل سنت در کنار شیعیان برای امام شهید، زنجیر زنی و نوحه سرایی میکنند.