2018/04/26 | پنجشنبه - ۱۳۹۷/۰۲/۰۶

Press Shia Agency

نخستین روز هفتمین رزمایش فدائیان حریم ولایت

هفتمین رزمایش اقتدار هوایی حریم ولایت ۹۶ به مدت دو روز با شرکت تمامی پایگاه های نهاجا و با محوریت پایگاه هوایی شهید بابایی در منطقه عمومی اصفهان آغاز شد.