2020/09/25 | جمعه - ۱۳۹۹/۰۷/۰۴

Shia Press Agency

نشست بصیرتی روحانیون ارومیه در مدرسه علمیه امام خامنه‌ ای

عکس؛ مهدی شاهی زاده