2020/06/04 | پنجشنبه - ۱۳۹۹/۰۳/۱۵

Shia Press Agency

وداع با پیکرهای مطهر شهدای تازه تفحص شده دفاع مقدس

اصغر خمسه؛ مردم تهران روز جمعه با حضور در معراج شهدای تهران با پیکر مطهر ۱۱۸ شهید تازه تفحص شده دفاع مقدس وداع کردند.