2018/02/18 | یکشنبه - ۱۳۹۶/۱۱/۲۹

Press Shia Agency

گزارش اختصاصی از آزمایش و عملیاتی شدن سامانه اس ۳۰۰

عکاس :مرتضی فخری نژاد