گزارش اختصاصی از آزمایش و عملیاتی شدن سامانه اس 300 - پرس شیعه | اخبار شیعه
2017/09/25 | دوشنبه - ۱۳۹۶/۰۷/۰۳

PressShia Agency

گزارش اختصاصی از آزمایش و عملیاتی شدن سامانه اس ۳۰۰

عکاس :مرتضی فخری نژاد