گزارش اختصاصی از آزمایش و عملیاتی شدن سامانه اس 300 - پرس شیعه | اخبار شیعه
2017/11/25 | شنبه - ۱۳۹۶/۰۹/۰۴

Press Shia Agency

گزارش اختصاصی از آزمایش و عملیاتی شدن سامانه اس ۳۰۰

عکاس :مرتضی فخری نژاد