گزارش اختصاصی از آزمایش و عملیاتی شدن سامانه اس 300 - پرس شیعه | اخبار شیعه
2017/07/21 | جمعه - ۱۳۹۶/۰۴/۳۰

PressShia Agency

گزارش اختصاصی از آزمایش و عملیاتی شدن سامانه اس ۳۰۰