2018/06/18 | دوشنبه - ۱۳۹۷/۰۳/۲۸

Press Shia Agency

گزارش اختصاصی از آزمایش و عملیاتی شدن سامانه اس ۳۰۰

عکاس :مرتضی فخری نژاد