آخرین بروز رسانی : ۱۳۹۸/۰۹/۲۲

عنوان قیمت زنده تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
طلای 18 عیار / 750 4,495,000 (0%) 0 4,463,000 4,564,000 ۲۱ آذر
طلای ۲۴ عیار 5,993,000 (0%) 0 5,950,000 6,086,000 ۲۱ آذر
مثقال طلا 19,450,000 (0%) 0 19,320,000 19,750,000 ۲۱ آذر
مثقال / عیار جهانی 19,641,000 (0%) 0 19,628,000 20,178,000 ۲۱ آذر
مثقال / حواله دلار 19,626,000 (0%) 0 19,613,000 20,163,000 ۲۱ آذر
مثقال / بر مبنای سکه 19,652,900 (0%) 0 19,564,500 19,992,900 ۲۱ آذر

عنوان قیمت زنده تغییر؟ کمترین بیشترین زمان
طلای 18 عیار / 740 4,435,000 (0%) 0 4,403,000 4,503,000 ۲۱ آذر
طلای دست دوم 4,390,000 (0%) 0 4,390,000 4,390,000 ۴ تیر
آبشده نقدی 19,460,000 (0%) 0 19,340,000 19,740,000 ۲۱ آذر
آبشده بنکداری 19,480,000 (0%) 0 19,340,000 19,780,000 ۲۱ آذر
آبشده کمتر از کیلو 19,475,000 (0%) 0 19,335,000 19,775,000 ۲۱ آذر
آبشده شنبه ای 19,460,000 (0%) 0 19,340,000 19,740,000 ۲۱ آذر

منبع : قیمت طلا و سکه