آخرین بروز رسانی : ۱۳۹۸/۰۷/۲۷

عنوان قیمت زنده تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
طلای 18 عیار / 750 4,049,000 (0%) 0 4,045,000 4,049,000 ۲۵ مهر
طلای ۲۴ عیار 5,399,000 (0%) 0 5,393,000 5,399,000 ۲۵ مهر
مثقال طلا 17,520,000 (0%) 0 17,520,000 17,540,000 ۲۵ مهر
مثقال / عیار جهانی 17,802,000 (0%) 0 17,727,000 17,828,000 ۲۵ مهر
مثقال / حواله دلار 17,787,000 (0%) 0 17,712,000 17,813,000 ۲۵ مهر
مثقال / بر مبنای سکه 17,524,200 (0%) 0 17,502,100 17,528,600 ۲۵ مهر

عنوان قیمت زنده تغییر؟ کمترین بیشترین زمان
طلای 18 عیار / 740 3,995,000 (0%) 0 3,991,000 3,995,000 ۲۵ مهر
طلای دست دوم 4,390,000 (0%) 0 4,390,000 4,390,000 ۴ تیر
آبشده نقدی 17,550,000 (0%) 0 17,530,000 17,550,000 ۲۵ مهر
آبشده بنکداری 17,550,000 (0%) 0 17,530,000 17,550,000 ۲۵ مهر
آبشده کمتر از کیلو 17,545,000 (0%) 0 17,525,000 17,545,000 ۲۵ مهر
آبشده شنبه ای 17,520,000 (0%) 0 17,520,000 17,520,000 ۲۵ مهر

منبع : قیمت طلا و سکه