آخرین بروز رسانی : ۱۳۹۸/۱۲/۰۱

عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
طلای 18 عیار / 750 5,483,000 (0%) 0 5,370,000 5,490,000 ۳۰ بهمن
طلای ۲۴ عیار 7,311,000 (0%) 0 7,160,000 7,320,000 ۳۰ بهمن
مثقال طلا 23,730,000 (0%) 0 23,250,000 23,780,000 ۳۰ بهمن
مثقال / عیار جهانی 24,056,000 (0%) 0 23,989,000 24,329,000 ۳۰ بهمن
مثقال / حواله دلار 24,039,000 (0%) 0 23,972,000 24,312,000 ۳۰ بهمن
مثقال / بر مبنای سکه 23,437,700 (0%) 0 23,163,900 23,504,000 ۳۰ بهمن

عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
طلای 18 عیار / 740 5,410,000 (0%) 0 5,298,000 5,417,000 ۳۰ بهمن
طلای دست دوم 4,390,000 (0%) 0 4,390,000 4,390,000 ۴ تیر
آبشده نقدی 23,740,000 (0%) 0 23,260,000 23,770,000 ۳۰ بهمن
آبشده بنکداری 23,760,000 (0%) 0 23,270,000 23,790,000 ۳۰ بهمن
آبشده کمتر از کیلو 23,755,000 (0%) 0 23,265,000 23,785,000 ۳۰ بهمن
آبشده شنبه ای 23,740,000 (0%) 0 23,260,000 23,770,000 ۳۰ بهمن

منبع : قیمت طلا و سکه