آخرین بروز رسانی : ۱۳۹۹/۰۸/۰۹

عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
طلای 18 عیار / 750 12,418,000 (0%) 0 12,391,000 12,596,000 ۸ آبان
طلای ۲۴ عیار 16,558,000 (0%) 0 16,521,000 16,795,000 ۸ آبان
مثقال طلا 53,780,000 (0%) 0 53,670,000 54,570,000 ۸ آبان
مثقال / عیار جهانی 54,741,000 (0%) 0 54,599,000 56,144,000 ۸ آبان
مثقال / حواله دلار 54,721,000 (0%) 0 54,579,000 56,124,000 ۸ آبان
مثقال / بر مبنای سکه 59,850,700 (0%) 0 59,479,800 60,292,400 ۸ آبان

عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
طلای 18 عیار / 740 12,253,000 (0%) 0 12,225,000 12,428,000 ۸ آبان
طلای دست دوم 4,390,000 (0%) 0 4,390,000 4,390,000 ۴ تیر
آبشده نقدی 53,800,000 (0%) 0 53,700,000 54,550,000 ۸ آبان
آبشده بنکداری 53,890,000 (0%) 0 53,770,000 54,660,000 ۸ آبان
آبشده کمتر از کیلو 53,840,000 (0%) 0 53,720,000 54,610,000 ۸ آبان
آبشده فردایی 53,800,000 (0%) 0 53,050,000 54,550,000 ۸ آبان

منبع : قیمت طلا و سکه