آخرین بروز رسانی : ۱۳۹۹/۰۱/۱۵

عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
طلای 18 عیار / 750 6,372,000 (0%) 0 6,319,000 6,395,000 ۱۴ فروردین
طلای ۲۴ عیار 8,496,000 (0%) 0 8,425,000 8,527,000 ۱۴ فروردین
مثقال طلا 27,580,000 (0%) 0 27,370,000 27,630,000 ۱۴ فروردین
مثقال / عیار جهانی 26,546,000 (0%) 0 26,546,000 26,690,000 ۱۴ فروردین
مثقال / حواله دلار 26,529,000 (0%) 0 26,529,000 26,674,000 ۱۴ فروردین
مثقال / بر مبنای سکه 27,801,100 (0%) 0 27,801,100 27,801,100 ۱۰ فروردین

عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
طلای 18 عیار / 740 6,287,000 (0%) 0 6,235,000 6,310,000 ۱۴ فروردین
طلای دست دوم 4,390,000 (0%) 0 4,390,000 4,390,000 ۴ تیر
آبشده نقدی 27,670,000 (0%) 0 27,560,000 27,670,000 ۱۴ فروردین
آبشده بنکداری 27,610,000 (0%) 0 27,380,000 27,710,000 ۱۴ فروردین
آبشده کمتر از کیلو 27,605,000 (0%) 0 27,375,000 27,705,000 ۱۴ فروردین
آبشده شنبه ای 27,600,000 (0%) 0 27,400,000 27,630,000 ۱۴ فروردین

منبع : قیمت طلا و سکه