مقاله سراسر انتقادی مقام سعودی از اوباما

مقاله سراسر انتقادی مقام سعودی از اوباما

مقاله ترکی الفیصل تحت عنوان نه، آقای اوباما خلاصه‌ای از ناامیدی عربستان سعودی از اظهارات اخیر باراک اوباما متحد بزرگ سعودی است که در مجله آتلانتیک منتشر شد. به گزارش پرس شیعه؛ مقاله ترکی الفیصل تحت عنوان «نه، آقای...