حفظ و مرمت آثار تاریخی با نانو ذرات

حفظ و مرمت آثار تاریخی با نانو ذرات

پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی مشهد با ساخت آزمایشگاهی نانوذرات کلسیم هیدروکسید به بررسی عملکرد آنها در عملیات استحکام‌بخشی به آثار هنری و تاریخی پرداختند. به گزارش پرس شیعه؛ نانو ذرات کلسیم هیدروکسید به روشی سبز و...