ارائه آثار حسن روحانی در بیسست و نهمین نمایشگاه کتاب تهران

ارائه آثار حسن روحانی در بیسست و نهمین نمایشگاه کتاب تهران

آثار حسن روحانی در غرفه سازمان اسناد و کتابخانه ملی در نمایشگاه کتاب تهران ارائه می‌شود. به گزارش پرس شیعه به نقل از روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، غرفه سازمان اسناد و کتابخانه ملی مهیای بیست و نهمین...