نابودی آثار دوران پیامبر (ص) به دست آل‌ سعود

نابودی آثار دوران پیامبر (ص) به دست آل‌ سعود

این روزها دیگر تلاش برای یافتن بسیاری از مساجد تاریخی در مکۀ مکرمه یا مناطقی که یادآور دوران مهمی در زندگی پیامبر اسلام (ص) بودند، بی‌نتیجه و بیهوده است. به گزارش پرس شیعه؛ پروژۀ به اصطلاح توسعه و نوسازی با ماشین آلات...