آثار اجتماعی روزه داری سید علی فضل الله مطرح کرد؛

آثار اجتماعی روزه داری

هر کسی که تمام ماه را روزه بدارد، خود را به سختی بیندازد، از خوردن و آشامیدن پرهیز کند و رنج بکشد، ولی حساسیتی در ازای محرمات، منکرات، باطل، ظلم و فساد در او به وجود نیاید... آیا می‌توان گفت که او روزه دارد؟ به گزارش پرس...