افراط‌ گرایان آثار فرهنگی را هدف گرفته‌ اند معاون بین الملل سازمان فرهنگ در دیدار با وزیر فرهنگ سوریه:

افراط‌ گرایان آثار فرهنگی را هدف گرفته‌ اند

معاون بین الملل سازمان فرهنگ در دیدار با وزیر فرهنگ سوریه با تاکید بر این که فتنه افراط‌ گرایان از حافظه نسل آینده زدوده نخواهد شد، گفت: افراط‌گرایان آثار فرهنگی سرزمین‌ها را هدف گرفته‌اند. به گزارش پرس شیعه به نقل...