رفتار دنیوی، بیانگر حالات آخرت انسان است استاد حوزه علمیه:

رفتار دنیوی، بیانگر حالات آخرت انسان است

استاد حوزه علمیه گفت: سبک زندگی دنیوی بیانگر مونس‌ های انسان در جهان آخرت است چرا که حقیقت اعمال و رفتار دنیوی انسان در آخرت به صورت آشکار ظاهر می‌شود و پیامبر اکرم(ص) فرمودند رفتار دنیوی انسان بیانگر حالات آخرت انسان...