داعش به «آدم فروش‌ ها» سه دختر جایزه می دهد!

داعش به «آدم فروش‌ ها» سه دختر جایزه می دهد!

یکی از عناصر داعش فاش کرد که این گروه تروریستی، به هر یک از افرادی که اطلاعات مربوط به فراریان از مناطق این گروه را افشا کند، سه دختر جایزه می دهد. به گزارش پرس شیعه به نقل از پایگاه «فیتو»، «ابو مغیره المهاجر»، از عناصر...