آیا آرامکو با چاه های نفت عربستان فروخته می شود؟

آیا آرامکو با چاه های نفت عربستان فروخته می شود؟

فرزند شاه سعودی از تصمیم عربستان برای فروش شرکت نفت آرامکو در بورس و امکان سرمایه گذاری خارجی درآن سخن گفت و حال این پرسش مطرح است که آیا آل سعود می خواهد این شرکت را با ذخایر نفتی عربستان به فروش برساند؟ به گزارش پرس...