چرا زنان کرد قبل از جنگ با داعش آرایش می کنند؟

چرا زنان کرد قبل از جنگ با داعش آرایش می کنند؟

وقتی که پای جنگ با گروه تروریستی داعش در میان است، بعید به نظر می رسد که آرایش سلاح کشنده ای باشند اما بانوان مسلح کرد خود را ملزم می دانند که قبل از ورود به عرصه نبرد آرایش کنند. به گزارش پرس شیعه به نقل از روزنامه "دیلی...