ملحدان به دنبال تضعیف شرق اسلامی هستند ؛ آزادی جنسی در غرب تنفر برانگیز است شیخ الازهر:

ملحدان به دنبال تضعیف شرق اسلامی هستند ؛ آزادی جنسی در غرب تنفر برانگیز است

شیخ الازهر گفت: روان شناسان و مؤسسات مالی بزرگی از اندیشه الحادی حمایت می کنند که خطر این مؤسسات را می توان در ردیف مؤسسات تسلیحاتی غرب دانست و از سوی دیگر تنها راه مبارزه با الحاد نیز انتشار علم و دانش دینی صحیح در مدارس...