تاکید قدری جمیل بر حق سوری ها برای آزادی جولان

تاکید قدری جمیل بر حق سوری ها برای آزادی جولان

قدری جمیل از رهبران مخالف سوری بر حق سوری ها برای آزاد سازی بلندی های اشغالی جولان تاکید کرد. به گزارش پرس شیعه به نقل از روسیا الیوم، قدری جمیل از رهبران مخالف سوری شرکت کننده در مذاکرات ژنو بر حق مطلق مردم سوریه برای...