کمیساریای عالی سازمان ملل خواستار آزادی زندانیان انقلابی بحرین شد

کمیساریای عالی سازمان ملل خواستار آزادی زندانیان انقلابی بحرین شد

کمیساریای عالی سازمان ملل در بحرین گفت: نظام بحرین باید بداند که سرکوب مردم باعث نمی شود دست از خواسته ها و شکایات خود بردارند. به گزارش پرس شیعه؛ زید بن رعد الحسین کمیساریای عالی سازمان ملل در سخنرانی خود در افتتاحیه...