عراق شرکت نیروهای ترکیه در آزادسازی نینوا را تکذیب کرد

عراق شرکت نیروهای ترکیه در آزادسازی نینوا را تکذیب کرد

ستاد عملیات مشترک ارتش عراق اخبار منتشر شده پیرامون مشارکت نیروهای ترکیه در عملیات آزادسازی نینوا را رد کرد. به گزارش پرس شیعه به نقل از سومریه نیوز، فرماندهی عملیات مشترک ارتش عراق روز دوشنبه اخبار منتشر شده از سوی...