ابتلاء آزمایش الهى‏ یاران ابا عبدالله الحسین (ع)

ابتلاء آزمایش الهى‏ یاران ابا عبدالله الحسین (ع)

آنان به آزمایشى بسیار سخت و ابتلایى جانکاه مبتلا شدند، ولى محض ایمان و بصیرتى که داشتند در آن طوفان آزمایش و ابتلا که چون آنان کسى در همه تاریخ به آن کیفیت امتحان نشده بود، دشمن را با شکست سختى روبرو کردند، و خود به فتح و...