هیجدهمین جشن سالروز اولین آزمایش اتمی پاکستان امروز برگزار می شود

هیجدهمین جشن سالروز اولین آزمایش اتمی پاکستان امروز برگزار می شود

هجدهمین جشن سالروز اولین آزمایش اتمی پاکستان موسوم به یوم تکبیر امروز ۲۸ مه در تمام پاکستان برگزار می شود. به گزارش پرس شیعه به نقل از روزنامه پاکستان، امروز ۲۸ مه جشن هجدهمین سالروز انجام اولین آزمایش برنامه اتمی...