عکس: ۱۷ آزمایش اتمی فرانسه در الجزایز با ۴۲ هزار کشته

عکس: ۱۷ آزمایش اتمی فرانسه در الجزایز با ۴۲ هزار کشته

آزمایش های هسته ای سطحی و زیر سطحی که فرانسه ده ها سال پیش در الجزایر انجام داده بود، افزون بر گرفتن جان ده ها هزار الجزایری، آثاری برجا گذاشته است که تا هزاران سال باقی خواهد بود. به گزارش پرس شیعه؛ رئیس بنیاد ملی...