ترجمه رهنمود های آیت الله سیستانی به جوانان به چهار زبان

ترجمه رهنمود های آیت الله سیستانی به جوانان به چهار زبان

بخش امور دینی آستان علوی از ترجمه و انتشار رهنمودها و توصیه های حضرت آیت الله سیستانی به جوانان به چهار زبان زنده دنیا خبر داد. به گزارش پرس شیعه؛ رهنمودها و توصیه های حضرت آیت الله سیستانی به جوانان مسلمان از سوی آستان...