تقاضای حبس ابد برای آسلی اردوغان

تقاضای حبس ابد برای آسلی اردوغان

دادستان کل ترکیه برای خانم " آسلی اردوغان " نویسنده و روزنامه نگار ترکیه ای به اتهام همکاری و حمایت از گروههای تروریستی تقاضای حبس ابد کرد. به گزارش پرس شیعه به نقل از روسیا الیوم دادستان دیروز(پنجشبه) همچنین برای هشت...