کمک به مدرسه حقانی تضعیف روحیه مبارزه با تروریسم در پاکستان است رئیس جمهور سابق پاکستان:

کمک به مدرسه حقانی تضعیف روحیه مبارزه با تروریسم در پاکستان است

«آصف علی زرداری» جمع آوری کمکهای مردمی برای مدرسه «حقانی» را پشتیبانی از تروریسم و تضعیف روحیه مبارزه با آن خواند. به گزارش پرس شیعه به نقل از «داون نیوز»، «آصف علی زرداری» رئیس جمهور سابق پاکستان جمع آوری کمک های...