اقتصاد مقاومتی تبدیل به گفتمان مردمی شود وزیر کشور:

اقتصاد مقاومتی تبدیل به گفتمان مردمی شود

آق قلا- وزیر کشور: با تاکیدات مقام معظم رهبری مردمی شدن اقتصاد مقاومتی باید در اصل قرار گیرد. به گزارش پرس شیعه؛ عبدالرضا رحمانی فضلی، پیش از ظهر جمعه در آیین متمرکز پروژه های عمرانی و تولیدی هفته دولت آق قلا اظهار کرد:...