حضور صدها تن از شیعیان در عزاداری حسینی در آلبرتای کانادا گلوبال نیوز مخابره کرد:

حضور صدها تن از شیعیان در عزاداری حسینی در آلبرتای کانادا

صدها تن از شیعیان ادمونتون در کانادا، صبح روز یکشنبه با شرکت در راهپیمایی عزاداری حسینی، به اهمیت نقش امام حسین (ع) در مکتب شیعه تاکید کردند. به گزارش پرس شیعه به نقل از globalnews.ca، صدها تن از شیعیان شهر ادمونتون، پایتخت...