ماجرای دانشمند فرانسوی که نشان افتخارش را پس داد

ماجرای دانشمند فرانسوی که نشان افتخارش را پس داد

آلن نیکولا دانشمندِ معروف انسان شناسی که حائز بالاترین نشان افتخار فرانسه بود، در اعتراض به اعطای این نشان به ولیعهد عربستان، آن را پس داد. به گزارش پرس شیعه؛ "آلن نیکولا" که عهده دار دبیرخانه موزه های فرانسه بود، در...