ایجاد شغل با ارائه آمارهای نجومی محقق نمی‌ شود امام جمعه ایلام:

ایجاد شغل با ارائه آمارهای نجومی محقق نمی‌ شود

ایلام - امام جمعه ایلام با اشاره به اینکه ایجاد شغل با ارائه آمارهای نجومی محقق نمی‌شود، گفت: ارائه آمارهای غلط باعث بدگمانی به دولت و در نهایت نظام اسلامی است. به گزارش پرس شیعه؛ آیت الله محمد نقی لطفی در خطبه های نماز...