اقرار به گناه زمینه آمرزش آن است حجت الاسلام فرحزاد:

اقرار به گناه زمینه آمرزش آن است

کارشناس رسانه ملی با بیان این که اقرار به گناه زمینه آمرزش آن است، گفت: در هیچ زمانی نباید از رحمت خدای متعال نا امید بود؛ وقتی بلاها زیاد شد منتظر فرج و گشایش باشید و در رحمت خدا بر روی همه افراد باز است. به گزارش پرس...