انگلیس به افسران سعودی آموزش شکنجه میدهد

انگلیس به افسران سعودی آموزش شکنجه میدهد

سازمان حقوقی ریبریو فاش کرد که انگلیس به افسران سعودی آموزش شکنجه زندانیان سیاسی می‌دهد. به گزارش پرس شیعه به نقل از شبکه تلویزیونی المنار لبنان، سازمان حقوقی "ریبریو" گفت: پلیس انگلیس به افسران سعودی مهارت‌های شکنجه...