آموزش نیروهای ویژه عراق توسط فرانسوی ها

آموزش نیروهای ویژه عراق توسط فرانسوی ها

یگان هایی از نیروهای ویژه عراق آماده می شوند با کمک و آموزش نظامیان فرانسوی مناطق اشغال شده توسط گروهک تروریستی داعش از جمله شهر موصل را بازپس بگیرند. به گزارش پرس شیعه؛ این نیروها ماموریت دارند به کارگاه ساخت مواد...