امام حسین (ع) وجدان تمامی ادیان است/ روایت عاشورا در انجیل محقق و نویسنده مسیحی:

امام حسین (ع) وجدان تمامی ادیان است/ روایت عاشورا در انجیل

آنتوان ­بارا» محقق و نویسنده مسیحی گفت: حسین (ع) تا پایان دنیا وجدان تمامی ادیان است؛ او می خواست وجدان های غرق در گناه را بیدار سازد و از گودال گناهان آزاد و رها کند. به گزارش پرس شیعه به نقل از مهر، آنتوان ­بارا محقق و...