پخش آهنگ هندی برای شکنجه روحی داعش!

پخش آهنگ هندی برای شکنجه روحی داعش!

نیروهای ویژه ارتش انگلیس مستقر در لیبی، از آهنگ های هندی به عنوان ابزاری جدید برای شکنجه روحی نیروهای داعش استفاده می کنند. به گزارش پرس شیعه؛ روزنامه انگلیسی دیلی میل امروز شنبه نوشت: نیروهای انگلیسی چندی پیش ۲ خودرو...