تغییر دولت در سوریه به حل معضل آوارگان منجر خواهد شد جان کری:

تغییر دولت در سوریه به حل معضل آوارگان منجر خواهد شد

وزیر امور خارجه آمریکا در اظهاراتی برای توجیه رویکرد ضد سوری کشورش مدعی شد که تغییر دولت در سوریه به حل معضل آوارگان و مهاجرت آنها به اروپا منجر خواهد شد. به گزارش پرس شیعه به نقل از ریانووستی، «جان کری» وزیر امور خارجه...