جنگ غزه ۷۵ هزار نفر را بی خانمان کرده است سازمان ملل متحد:

جنگ غزه ۷۵ هزار نفر را بی خانمان کرده است

سازمان ملل متحد در گزارشی اعلام کرد که جنگ غزه آوارگی ۷۵ هزار نفر را در پی داشته است. به گزارش پرس شیعه به نقل از آناتولی، سازمان ملل متحد در گزارشی اعلام کرد که حدود ۷۵ هزار فلسطینی که در جریان جنگ اخیر غزه از خانه و...