رسوایی تعرض به کودکان آواره سوری در ترکیه

رسوایی تعرض به کودکان آواره سوری در ترکیه

رسانه های ترکیه از رسوایی بزرگ مربوط به تعرض جنسی به کودکان آواره سوری در آن کشور پرده برداشتند. به گزارش پرس شیعه؛ خبرگزاری دوغان ترکیه گزارش کرد که یکی از کارگران بخش حفاظت و نگهداری در اردوگاه نیزیب در استان غازی...