مرکز تخصصی «آپا» کشور در دانشگاه محقق اردبیلی افتتاح شد

مرکز تخصصی «آپا» کشور در دانشگاه محقق اردبیلی افتتاح شد

اردبیل – با حضور مسئولان وزارت ارتباطات شانزدهمین مرکز تخصصی آپای کشور در دانشگاه محقق اردبیلی افتتاح شد. به گزارش پرس شیعه؛ معاون مرکز ملی مدیریت امداد و هماهنگی رخدادهای رایانه‌ای (ماهر) وزارت ارتباطات و فناوری...