افزایش ورود مهاجران غیر قانونی خطر تروریسم را گسترش می‌دهد آژانس مرزی اروپا خبر داد

افزایش ورود مهاجران غیر قانونی خطر تروریسم را گسترش می‌دهد

کشورهای عضو اتحادیه اروپا سال گذشته ورود ۱.۸۲ میلیون مهاجر غیر قانونی را گزارش داده‌اند و این مساله آسیب پذیری اروپا در برابر حملات تروریستی را افزایش می‌دهد. به گزارش پرس شیعه به نقل از رویترز، آژانس مرزی اروپا...