اسناد محرمانه از آژانس درز کرده است کمالوندی مطرح کرد؛

اسناد محرمانه از آژانس درز کرده است

سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت: نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی در واکنش به درز اسناد محرمانه برنامه بلند مدت هسته ای ایران یادداشت اعتراضی به آژانس ارائه می کند. به گزارش پرس شیعه به نقل از صدا و سیما، بهروز...