آیت‌الله آیت‌اللهی از علمای بزرگ جهرم درگذشت

آیت‌الله آیت‌اللهی از علمای بزرگ جهرم درگذشت

آیت‌الله سیدعبدالحسین آیت‌اللهی به علت بیماری در بیمارستان پیمانیه جهرم دارفانی را وداع گفت. به گزارش پرس شیعه؛ آیت‌الله سید عبدالحسین آیت‌اللهی به علت بیماری در بیمارستان پیمانیه جهرم دارفانی را وداع گفت. این...