برخی پایان‌نامه‌ها در شأن حوزه و دانشگاه نیست مدیر حوزه‌های علمیه کشور:

برخی پایان‌نامه‌ها در شأن حوزه و دانشگاه نیست

مدیر حوزه‌های علمیه کشور با اشاره به تدوین برخی پایان‌نامه‌هایی که در شأن حوزه و دانشگاه نیست، برخورد کاسب‌کارانه با پایان‌نامه را امری ناپسند دانست. به گزارش پرس شیعه؛ آیت‌الله سید هاشم حسینی بوشهری روز دوشنبه...