اعمال نیک کفار در روز قیامت مانند خاکستر در باد است استاد دروس سطح عالی حوزه علمیه خراسان گفت:

اعمال نیک کفار در روز قیامت مانند خاکستر در باد است

آیت‌ الله سیدجعفر سیدان، استاد دروس سطح عالی حوزه علمیه خراسان در تفسیر آیه قرآن کریم گفت: اعمال افرادی که به خدا کافر شده‌اند، هر چند اعمال خوبی مانند اطعام و انفاق هم داشته باشند در روز قیامت مانند خاکستری است که در...