حوادث تروریستی در ترکیه نانی است که اردوغان در سفره خود گذاشت امام جمعه اصفهان:

حوادث تروریستی در ترکیه نانی است که اردوغان در سفره خود گذاشت

اصفهان - امام جمعه اصفهان با بیان اینکه حوادث تروریستی در ترکیه نانی است که اردوغان در سفره خود گذاشت، گفت: رفتار ترکیه درقبال اسرائیل در حالی است که تا چندی پیش دم از دشمنی با اسرائیل می‌زد. به گزارش پرس شیعه؛ آیت‌...