عالمی که ساده زیست و با دوری از هیاهوی ظاهری دنیا به حیات واقعی خود دست‌ یافت به مناسبت بزرگداشت مؤسس حوزه علمیه کوهدشت

عالمی که ساده زیست و با دوری از هیاهوی ظاهری دنیا به حیات واقعی خود دست‌ یافت

مرحوم آیت‌ الله مروجی مؤسس حوزه علمیه کوهدشت نمونه‌ یک انسان کامل و بافضیلت بود که در گمنامی و دوری از هیاهوی ظاهری دنیا و دلربایی‌های دنیوی، به حیات واقعی خود دست‌یافت و جاودانه شد. به گزارش پرس شیعه؛ مراسم ششمین...