آیت‌ الله یزدی عالم و مبلغ خستگی‌ ناپذیر در برنامه ضیافت مطرح شد؛

آیت‌ الله یزدی عالم و مبلغ خستگی‌ ناپذیر

یکی از علمای نجف می‌گفت که اگر خداوند مشیعتش تعلق نگرفته بود که پیامبر ما پیامبر خاتم باشد و بنا بود پیامبری به هدایت و رسالت مردم مبعوث شود، به نظرم شخصی به جز حاج شیخ غلامرضا نمی شد. به گزارش پرس شیعه؛ آیت الله...