ترامپ از ملت ایران عذر خواهی کند/ بازی با ایران بازی با دم شیر است آیت الله سید احمد خاتمی:

ترامپ از ملت ایران عذر خواهی کند/ بازی با ایران بازی با دم شیر است

امام جمعه مواقت تهران، با اشاره به نطق های انتخاباتی ترامپ گفت: ترامپ اگر یک جو مردانگی داشته باشد باید از ملت ایران عذرخواهی کند و حواسش باشد بازی با ایران بازی با دم شیر است. به گزارش پرس شیعه؛ آیت الله احمد خاتمی در...