اهتمام به درس و بحث از مهم ترین وظایف طلاب است

اهتمام به درس و بحث از مهم ترین وظایف طلاب است

استاد حوزه علمیه مشهد با بیان این‌که اهتمام به درس و بحث از مهم ترین مسائل حوزه است، گفت: متأسفانه دیده شده که طلاب به مباحثه و درس اهتمام نمی‌کنند و کم اهمیت می‌دهند، این رفتار سرنوشت خوبی در پی نخواهد داشت. به گزارش...