نوشته هایی با برچسب "آیت الله جاودان"

سلطنت مطلق در گرو نگه داشتن هوای نفس است؛ نگذارید جوانی حرام شود آیت الله جاودان:

سلطنت مطلق در گرو نگه داشتن هوای نفس است؛ نگذارید جوانی حرام شود

آیت الله جاودان در جلسه اخلاق خود گفت: فقط آدمیزاد می تواند به سلطنت مطلق برسد. هیچ کس دیگری این سلطنت مطلق را ندارد، به شرطی که هوا و هوس و امیال خودش را اداره کند. به گزارش پرس شیعه؛ متن زیر مشروح سخنرانی آیت الله...

اگر خودت دلسوز خودت نبودی، هیچ دلسوزی دیگری به درد نمی خورد آیت الله جاودان در درس اخلاق:

اگر خودت دلسوز خودت نبودی، هیچ دلسوزی دیگری به درد نمی خورد

آیت الله جاودان در جلسه اخلاق خود گفت: درست شدن و خوب شدن ما موکول به این است که خودمان دلسوز خودمان باشیم. آدم خودش باید دلسوز خودش باشد. اگر نباشد، هیچ دلسوزی دیگری سودی ندارد. به گزارش پرس شیعه؛ متن زیر مشروح سخنرانی...

کسی که ایمان داشته باشد، خدا بالای سرش ایستاده است آیت الله جاودان :

کسی که ایمان داشته باشد، خدا بالای سرش ایستاده است

این استاد برجسته اخلاق اظهار داشت:اگر من گناه نکنم، می آیم تحت سرپرستی الهی. خب اگر خیلی جدی و بیشتر بکوشم، سرپرستی بیشتر و قوی تر می شود و آدم به یک جایی می رسد که به او ولیّ می گویند. ما می گوییم اولیاء خدا. به گزارش پرس...